en | sv | fi

Lasinen lapsuus - Sirpaleinen mieli. Eheämpää elämää kodin päihteidenkäytön haavoittamille.


Lasinen lapsuus - Sirpaleinen mieli. Eheämpää elämää kodin päihteidenkäytön haavoittamille.

header menu


01.12.2014 - 14:19

Jos sinulle herää lasta koskeva huoli, asia on syytä ottaa puheeksi. Lasten seurassa -ohjelma on julkaissut kortin ja puheeksioton pelin, joiden avulla voi valmistautua keskusteluun lapsen huoltajan kanssa.

20.11.2014 - 08:56

Lapsen oikeuksien päivän teemana 20.11.2014 on lapsen oikeus leikkiin.

21.10.2014 - 10:19

Satukirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksiottoa lasten kanssa.
Yhteistyökumppanimme


×